Seniors

Denise

dabei seit 2011

Base

Nina

dabei seit 2013

Back 

Selina

dabei seit 2014

Base

Marlene

dabei seit 2014

Flyer

Vanessa

dabei seit 2014

Back/Base

Hannah

dabei seit 2014

Base

Elena

dabei seit 2017

Flyer

Tanja

dabei seit 2016

Back

Julia

dabei seit 2016

Back

Laura

dabei seit 2023

Base

Juniors

Paloma

dabei seit 2016

Base

Sophie

dabei seit 2016

Base

Elisabeth

dabei seit 2016

Flyer

Hannah

dabei seit 2016

Base

Miljana

dabei seit 2018

Base

Emely

dabei seit 2019

Back

Sophie Marie

dabei seit 2020

Back

Katja

dabei seit 2020

Back

Fabienne

dabei seit 2021

Base

Elisa

dabei seit 2021

Back

Leonie

dabei seit 2021

Base

Hannah

dabei seit 2021

Base

Sophie

dabei seit 2022

Base

Nina

dabei seit 2022

Flyer

Hannah

dabei seit 2022

Flyer

Fini

dabei seit 2022

Back

Johanna

dabei seit 2023

.

Jana

dabei seit 2023

.